معرفی سازمان
 

 

کلیاتی از تاریخ مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

 

 

مقدمه ؛

مرزهای سرزمین پهناور ایران در ادوار مختلف تا امروز به اشکال خاصی حفاظت و نگهداری شده است ، این امر در قرون گذشته توسط ساکنین مرز که عمدتا از بین طوایف شجاع و وفادار به حکومت انتخاب می شدند انجام می پذیرفت که تا قبل از بوجود آمدن سیستم های اداری در کشور ادامه داشت ، تا اینکه با تثبیت نسبی مرزها و تنظیم قراردادهای مشترک ، رسیدگی به تجاوزها و اتفاق های  مرزی از طریق وزارت امورخارجه انجام پذیرفت و با تنظیم قراردادهای انتظامات مرزی ( سرحدی ) این امر به کمیسر های مرزی یا کلانتران مرز واگذار گردید که با بکارگیری پاسگاههای مرزی وظایف محوله را انجام دادند.

شغل کمیسری مرز ابتدا به فرماندهان قوای نظامی منطقه واگذار شده و پس از شهریور 1320 سازمان کلانتران مرز به ژاندارمری وقت ملحق گردید . اداره مرکزی امور مرزی با توجه به اهمیت ویژه آن به دفعات در تابعیت وزارت کشور ، وزارت جنگ و ژاندارمری قرارگرفت که در هنگام تصدی امور مرزی توسط نیروهای نظامی گردانهای نظامی جهت حراست از مرزها در نوار مرزی مستقر و فرماندهان گردانها به عنوان مرزبان درجه 1 ، فرماندهان گروهانها به عنوان مرزبان درجه 2 و دسته ها با افراد آنها در پاسگاه های مرزی استقرار می یافتند. در سال 1350 به دلیل وقوع حوادث مهم مرزی توجه مسئولین به مرز و مرزبانی معطوف و با توجه به اهمیت و نقش مرزبانی در اوضاع داخلی کشور ، تقویت یگانهای مرزی ضرورت پیدا نموده و جایگاه تشکیلاتی آن نیز در حد معاون ژاندارمری کل کشور ارتقاء یافت.

در سال 1362 به دلیل مشکلات موجود در نوارمرزی کشور و دوگانگی امور مدیریتی در مرز ، گردانهای مرزی منطبق با تعداد مرزبانیهای درجه 1 تشکیل و گروهانهای مرزی را تحت عنوان مرزبان درجه 2 با افزایش تعداد پاسگاههای مرزی تحت پوشش قراردادند.

پس از تشکیل نیروی انتظامی در سال 1370 ، اداره مرکزی مرزبانی تحت عنوان اداره کل مرزبانی ناجا زیر مجموعه معاونت امنیت قرار گرفته و مناطق مرزی و حوزه های مرزی با توجه به نوع قراردادهای مرزی و حوزه سرزمینی به عنوان مرزبانان درجه 1و2 تعیین گردیدند ضمن آنکه برای هر پاسگاه یک برجک مرزی 9 نفره برابر سازمان گروه پیاده تعیین و سازماندهی گردید.

در نهایت در سال 1379 با توجه به اهمیت خاص مرز و مرزبانی و مشکلات عدیده موجود در نوار مرزی کشور و گرایش بیشتر فرماندهان مناطق مرزی به امور انتظامی ، پس از انجام مطالعات و بررسیهای لازم و چندین سال کار کارشناسی با پیشنهاد مقامات ذیربط و تصویب فرماندهی معظم کل قوا ، ساختار جدید فرماندهی مرزبانی ناجا تشکیل و راه اندازی گردیده است.

در سازمان جدید ، فرماندهی مرزبانی ناجا در تابعیت مستقیم فرماندهی ناجا بوده ضمن اینکه ضعف و خلاء موجود ساختار استانی در استانهای مرزی با تشکیل فرماندهی مرزبانی استان رفع گردیده و امور مرزبانی های درجه 1 در مرزهای خشکی به فرماندهان هنگ های مرزی و در مرز دریایی به فرماندهان پایگاههای دریابانی محول گردیده است که با تحت پوشش قرار دادن گروهانهای مرزی  و ساحلی تحت عنوان مرزبانان درجه 2 و پاسگاههای مرزی و ساحلی و برجکهای مرزی و ساحلی وظیفه حفاظت از مرزهای کشور را عهده دار گردیده اند.

در ساختار جدید تلاش گردیده است با تصویب و احداث پاسگاه ها و برجکهای جدید مرزی و ساحلی و رعایت فاصله متوسط پاسگاه های مرزی با توجه به ویژگیهای سرزمینی و جغرافیایی ، افزایش تجهیزات و سازمان شناوری پایگاههای دریابانی و استفاده از تجهیزات پیشرفته و نوین در امر کنترل مرز و بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد در رده های مختلف یگانهای مرزی ، فرماندهی مرزبانی ناجا بتواند نقش اساسی خود را در حفظ و حراست از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مرزی و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان ایفاء نماید.

 

صفحه اصلي > معرفی سازمان 
لینک های مرتبط
 
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
Copyright © 2013 Police.ir - All rights reserved.    كليه حقوق اين سايت متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی