انواع مرز
 
انواع مرز

مرزها را با دیدگاه های مختلفی  و ازجنبه های متفاوتی می توان دسته بندی نمود:

 مرزها از نظر تعیین خط مرز

 

-مرزهای هندسی:

در این نوع مرز که از نظر طبیعی امکان استفاده از عوارض طبیعی برای تعیین خطوط مرزی بین کشور ها وجود ندارد با استفاده از مختصات جغرافیایی ،خط مرز تعییین ومشخص می شود،مانند مرز بین کانادا وآمریکا.

 

 


-مرزهای طبیعی:

در این نوع مرز بندی خط مرز با استفاده از عوارض طبیعی تعیین می گردد،مانند مرزهایی که در امتداد روخانه ها،کوه هاو... مشخص می شود.این نوع مرز های به دو دسته زمینی(خاکی)و در یایی(آبی) تقسیم بندی می شوند.

-مرزهای هوایی(فضایی):مرزهایی هستندکه در امتداد خط قائم از مرزهای زمینی یا دریایی به سمت بالا تا بی نهایت ادامه دارد نحوه استفاده از آن به توان و تکنولوژی کشورمربوطه  دارد.

مرز ها از نظر شکل گیری

پیدایش و شکل گیری مرز ها تاثیر بسزایی در تامین امنیت یا بی ثباتی کشور ها دارد که به بررسی آن می پردازیم:

-مرزهای پیشتاز:مرز هایی که از زمان قدی موجود داشته اند و حال نیز مورد قبول دوکشور همسایه می باشد مانند مرز بین کانادا وآلاسکا که بعضاَ فاقد سکونت می باشد وپس از مرز بندی در طول زمان بتدریج مردم در اطراف سکان شده اند البته به این نوع مرزها،مرزهای پیش از سکونت هم اطلاق می شود.

-مرزهای طبیعی:مرزهایی که با توجه به جغرافیای منطقه(طبیعی)مرز بندی شده اند که با یک عارضه طبیعی مشخص می شود.این گونه مرزها معمولا آرام و کمتر مورد اختلاف است.

-مرزهای تطبیقی:مرزهایی که با توجه به جغرافیای انسانی نواحی و منطبق با الگوهای های فرهنگی-قومی تعیین می شود.بهترین نمونه آن می توان به مرز  بین هندوستان و پاکستان نام برد بدین صورت که بیشترین دقت در تعیین آن بعمل آمده تا منطقه مسلمان نشین از هندونشین جدا شود.(اخباری،نامی19:1388)

-مرزهای تحمیلی:در این نوع تقسیم بندی خطوط مرزی بدون توجه به سیمای فرهنگی ناحیه وتنها بر اثر سیاست بین المللی به وجود آمده اند که در نتیجه مردم دارای یک قوم ، نژاد وفرهنگ از هم جدا و تحت لوای حکومت های جداگانه در آمدند که بهترین مثال مرزهای ایران با کشورهای همسایه می باشد.

-مرزهای متروکه:این نوع مرزها اعتبار خود را از دست داده اند ،ولی آثار آنها هنوز باقی است .مانند مرز بین سومالی و بریتانیا با اتیوپی

راههای کنترل مرز

البته تعریف دقیقی برای راههای کنترل مرزها نمی توان ارائه داد  و علت آن وجود آسیبها و تهدیدات مختلفی است که باتوجه شرایط طبیعی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعیو ... که در مناطق مرزی کشور ها وجود دارد ونحوه شکل گیری و تعیین خطوط مرزی بین کشور ها هم بر آن تاثیر بسیاری می گذارد.درکل می توان کنترل مرز را، برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی با استفاده از روش ها مدیریتی وابزار های مناسب بر اساس قوانیین و مقررات داخلی کشور مورد نظر تعریف نمود.کنترل مرز از نظر زمانی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف)راهکارهای سنتی شامل:

-انسداد فیزیکی مرز(حفر کانال-انسداد دهانه های مرزی-نصب سیم خاردار-ایجاد خاک ریز،دیوار بتنی،پاسگاه و برجک مرزی-احداث راه های مرزی و ...)

-انسداد سخت افزاری(تقویت نیروهای مرزی-تشکیل یگان های نظامی-ایجاد طرح ممنوع مرزی-امنیتی نمودن صرف مناطق مرزی-افزایش پست های ایست و بازرسی و ...)

ب)راهکارهای نوین یا مدرن:

-کنترل نرم افزاری(استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیاییG.I.S ،I.T سنجنده های فضایی-شنودهای رادیویی- رادارهای مراقبتی و استراق سمع تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی و...)

-کنترل توسعه گرایی و همه جانبه(توجه به سیمای فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی منطقه-روشهای مدیریتی منسجم و منظم با توجه به شرایط منطقه-عمران و آبادی-اشتغالزایی-قوانین و مقررات مناسب و تاثیر گذار-اعتماد سازی و دخیل نمودن مرز نشینان در امورات-ایجاد بنگاه های اقتصادی و بازرارچه های مرزی و...)

صفحه اصلي > متون آموزشی > انواع مرز 
لینک های مرتبط
 
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
Copyright © 2013 Police.ir - All rights reserved.    كليه حقوق اين سايت متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی