تاریخچه پلیس دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا
 

  تاریخچه پلیس دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا   

در گذشته دور مرزها بصورت یک خط و علائم مشخصه فاقد مفهوم بوده و منطقه پهناوری را که حد فاصل بین 2 امپراطوری را مشخص می کرده منطقه سر حدی خوانده می شد که قدرت های حاکم در مرکز امپراطوری سرحدات را بدون حضور و گماردن نیرو تعیین می کردند و با افزایش جمعیت و نیاز مردم به منابع طبیعی ، آب و خاک زمینه علامت گذاری در خطوط مرزی فراهم گردید و زمانی که صید بی رویه آبزیان در سواحل کشورها افزایش یافت و با صید  بی رویه ذخایر آبزیان کشورها را تقلیل و رم به نابودی کشاند و از طرفی قابل تجدید و پرورش بود و همچنین صید توسط ناوگان های بزرگ انجام می شد ، در این زمانبود که کشورها به فکر قواعدی برای حقوق بین الملل دریاها شدند که اولین کنوانسیون آن در سال 1958 و بعدی در سال 1960 در ژنو با اصولی به تصویب رسید که تا سال 1982 مورد توجه کشورها بود  و به علت اعتراض کشورها از جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی که اکثرا در کنوانسیون اولیه حضور نداشتند باعث گردیدکه در سال 1982 پیش نویس کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها که شامل قواعد حاکم بر حقوق دادگاه بین المللی حقوق دریاها و تکالیف دولتها در دریای سرزمینی ، فلات قاره ، دریای آزاد و استفاده های گوناگون از دریاها تهیه و مطرح گردید که پس از برگزاری کنفرانسها ، بررسیها و نشستها و گفتگوی بین دولتها شرکت کننده در 16 نوامبر 1994لازم الاجرا گردید و در کشورما سال 1345 بمنظور حراست ، پاسداری و اجرای سیاست های دولت از سواحل و مرزهای آبی کشور گردانهای عملیاتی تشکیل گردید و در سال 1351 دولت وقت ایران برای  رفع مشکلات دریایی و حراست و مراقبت از آبهای مرزی ایران اقدام به تاسیس گارد ساحلی با گردانهای عملیاتی نمود و گردانهای مذکور با اعزام شناورهای 50 فوتی و قایقهای تندرو به آبهای استانهای خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان ، س و ب (چابهار) با مرکزیت خسرو آباد ( آبادان ) اقدام به گشت دریایی می نموده اند که با آغاز جنگ تحمیلی تعطیل و تمامی شناورها به همراه خدمه تحت امر مستقیم فرماندهی انتظامی استانهای ساحلی جنوب ایران با عنوان دسته های شناور(گروهانهای ساحلی ) قرار گرفتند و در سال 1379 دریابانی با سازمان جدید و نگرش کامل به امور دریایی و تجهیز شناوری با تکنیک روز تحت عنوان فرماندهی پلیس دریابانی مرزبانی ناجا تشکیل و با اقدامات وسیع به تقویت شناوری و نیروی تخصصی پرداخت و هم اکنون گسترش سازمان و نیروی تخصصی به سمت کنترل و مراقبت پرتوان آبهای انحصاری و اقتصادی در حرکت می باشد.


صفحه اصلي > دریاباني >  تاریخچه پلیس دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا  
لینک های مرتبط
 
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
 
 موضوعات دلخواه
Copyright © 2013 Police.ir - All rights reserved.    كليه حقوق اين سايت متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي باشد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی